• Flag zh-hans
  • Flag ru
  • Flag ko
  • Flag ja
  • Flag hi
  • Flag fr
  • Flag es
  • Flag en
  • Flag de
  • Flag ar
Menu
P150

P150

PL150

PL150

外加抛光剂的标准清洗球

说明

低盐度水中不锈钢和钛管用添加抛光剂的标准清洗球。

应用

用于低盐度水中的不锈钢管和钛管。

清洗频率

每根管通过12只清洗球/小时

特性

外部添加抛光剂的清洗球

PL150型不可用于干净的不锈钢管和钛管。