• Flag zh-hans
  • Flag ru
  • Flag ko
  • Flag ja
  • Flag hi
  • Flag fr
  • Flag es
  • Flag en
  • Flag de
  • Flag ar
Menu
S160

S160

L160

L160

海绵类型清洗球

说明

用于低盐度冷却水的紫铜和黄铜管的标准清洗球。

应用

适用于低盐度水中的紫铜和黄铜管(专门与一定的硫酸亚铁用量结合)。

清洗频率

低盐水 每根管通过12只清洗球/小时 咸水:需要检测后确定

特性

由于铜合金管表面粗糙,S160型清洗球也可当作长寿命球使用(L160)。