• Flag zh-hans
  • Flag ru
  • Flag ko
  • Flag ja
  • Flag hi
  • Flag fr
  • Flag es
  • Flag en
  • Flag de
  • Flag ar
Menu
P130

P130

PL130

PL130

特殊水质条件用抛光球

说明

低盐度水中不锈钢和钛管用添加抛光剂的标准清洗球。

应用

用于低盐度水中的不锈钢管和钛管。

清洗频率

每根管通过12只清洗球/小时

特性

外部添加抛光剂的清洗球

PL130型
可用于干净的不锈钢管和钛管。