• Flag zh-hans
  • Flag ru
  • Flag ko
  • Flag ja
  • Flag hi
  • Flag fr
  • Flag es
  • Flag en
  • Flag de
  • Flag ar
Menu
S110

S110

L110

L110

TAPROGGE CCS(达极空调设备的换热系统)专用海绵清洗球

说明

用于低盐度水域中的紫铜管和黄铜管。

应用

适用于铜合金管,特别是低盐度水制冷设备的换热器中。

清洗频率

按照实例中的建议

特性

用于制冷设备铜合金管的清洗球

由于铜合金管表面粗糙,S110型清洗球也可用作长寿命球使用(L110)。